typspolu [m2]stav
prízemie - vchod z hlavnej ulice
Kaviareň 52,27 v prenájme
Bio produkty 32,6 v prenájme
Kvety 56,2 v prenájme
prízemie - vchod vo dvore
Hudobné nástroje 67,1 v prenájme
SZUŠ Kataríny Pappovej 67,1 v prenájme
SZUŠ Kataríny Pappovej 98,1 v prenájme
zadný vchod (vchod č. 2 vo dvore)
SZUŠ Kataríny Pappovej (I. poschodie) 131 v prenájme
Kooperativa, a.s. (I. poschodie) 50 v prenájme
Billiard Bar (II. poschodie) 131,6 voľné
Kancelárske priestory (II. poschodie) 47 v prenájme
vchod z dvora - 1. poschodie
Kancelárske priestory 44 v prenájme
Kancelárske priestory 50 v prenájme
Kancelárske priestory 139,35 v prenájme
Kancelárske priestory 81,82 v prenájme
vchod z dvora - 2. poschodie
Kancelárske priestory 35,6 v prenájme
Kancelárske priestory 52 v prenájme
Kancelárske priestory 104 v prenájme
Kancelárske priestory 104 v prenájme