názovtypstav
zerda
Zerda - kancelárske a skladové priestory - voľné